Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów ukierunkowany jest na przyswojenie zagadnień praktycznych i teoretycznych w zakresie inżynierii produkcji, inżynierii Internetu oraz nauk ekonomicznych i zarządzania. Studenci uczą się projektowania nowych i zarządzania istniejącymi procesami i systemami produkcyjnymi, zarządzania projektami, rozwiązują zadania z zakresu technologii informacyjnych, zarządzania i finansów. Studentów obowiązuje czterotygodniowa praktyka zawodowa.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Inżynieria Internetu
Zarządzanie projektami
Zarządzanie marketingowe MSP

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl