Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Podczas studiów student ma możliwość zdobycia gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie zarządzania. Program studiów obejmuje m.in.: podstawy zarządzania, naukę o organizacji, mikro- i makroekonomię, marketing, finanse, prawo, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządczą, zarządzanie sprzedażą, analizę ekonomiczną, planowanie w przedsiębiorstwie, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, współczesne teorie firmy, zarządzanie jakością, planowanie w przedsiębiorstwie.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Handel i marketing niestacjonarne
Kształtowanie menedżera stacjonarne i niestacjonarne
Marketing i usługi stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie biznesem stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie innowacjami stacjonarne
Zarządzanie jakością stacjonarne
Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie stacjonarne
Zarządzanie przedsiębiorstwem stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie relacjami z klientem stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 0-91 444 18 01
tel./fax: 444 19 25
www.wneiz.pl
e-mail: promocja@wneiz.pl