Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaoczne). Trwają 3 lata (6 semestrów). Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zagadnienia z nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą zapoznać się studentom z różnego rodzaju koncepcjami i sposobami przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego społeczeństwa. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, współpracy z instytucjami państwowymi, zdobędzie wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu podjąć współpracę m.in. z policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Strażą Miejską. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie studiów drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Bezpieczeństwo publiczne stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych stacjonarne i niestacjonarne
Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl