Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek wyposaża studenta w podstawowe elementy warsztatu naukowego, pozwalające na samodzielną analizę i opracowanie źródła historycznego. Student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych epokach historycznych. Podczas trwania studiów student zalicza wybrany blok monograficzny, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii poprzez skupienie się na wybranych aspektach dziejów (czas trwania studiów 6 semestrów).

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Archiwistyczna stacjonarne i niestacjonarne
Pomorskie dziedzictwo kulturowe stacjonarne i niestacjonarne
Nauczycielska (historia z dodatkową specjalnością: wiedza o społeczeństwie) stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl