Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach Pedagogiki realizowane będą następujące specjalizacjach:

animacja społeczno-kulturalna
studia stacjonarne
Studia trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki. Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, teoretycznych podstaw wychowania, pracy wychowawczo-opiekuńczej i animacyjnej z dziećmi i młodzieżą oraz ludźmi dorosłymi w otwartych i zamkniętych formach opieki. Podczas studiów studenci zapoznają się z metodami kreowania rozwoju i samorozwoju człowieka oraz kształtowania środowiska życia. Studenci zdobywają też wiedzę z zakresu terapii, dramy, poradnictwa, diagnozy psychopedagogicznej oraz sztuki dialogu, mediacji i negocjacji.

edukacja elementarna i integracyjna (specjalizacja nauczycielska)
studia stacjonarne

edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia (specjalizacja nauczycielska)
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalizacja nauczycielska)
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pedagogiki. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studenci uczą się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl