Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Politologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia na kierunku politologia są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaoczne). Trwają 2 lata (4 semestry). Studia politologiczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, a ponadto do szeroko rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, biura poselskie, itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, media oraz inne struktury). Nabyta wiedza i umiejętności w ramach realizowanych specjalności dają możliwość realizacji aspiracji zawodowych w wymiarze europejskiego rynku pracy. Ukształtowana postawa ustawicznego kształcenia umożliwia absolwentowi kontynuację edukacji na studiach trzeciego stopnia.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Integracja europejska im. Jeana Monneta stacjonarne
Bezpieczeństwo państwa niestacjonarne
Administracja i samorząd europejski niestacjonarne
Pozyskiwanie i ochrona informacji niestacjonarne
Lobbing i doradztwo międzynarodowe stacjonarne i niestacjonarne
Medioznawstwo stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl