Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia drugiego stopnia na kierunku socjologia są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają 2 lata (4 semestry). Treści kształcenia obejmują między innymi wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych, zaawansowanych technik komputerowej analizy danych, procedur badań ewaluacyjnych, globalnych procesów społecznych, socjologii ekonomicznej, socjologii polityki, socjologii problemów społecznych, działalności szkoleniowej w kreowaniu kapitału społecznego oraz regionalnego rynku pracy. Absolwenci uzyskują tytuł magistra, który umożliwia im podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl