Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem przedmiotów zawierających treści podstawowe jest wyposażenie studenta w zaawansowane elementy warsztatu naukowego stosunków międzynarodowych, pozwalające na samodzielną analizę współczesnych wydarzeń na arenie międzynarodowej zarówno w kontekście teorii, jak i pragmatyki. Studenta zapoznaje się z międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw człowieka oraz ochrony środowiska, funkcjonowania międzynarodowych rynków i transakcji finansowych oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej, procesów globalizacji i regionalizacji, międzynarodowej polityki społecznej oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych. Tematyka ta jest uzupełniona seminariami magisterskimi w ich powiązaniu z programami poszczególnych specjalności (czas trwania studiów 4 semestry).

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Niemcoznawcza stacjonarne i niestacjonarne
Wschodnioznawcza stacjonarne i niestacjonarne
Skandynawia i państwa bałtyckie stacjonarne i niestacjonarne
Gospodarka światowa i handel międzynarodowy stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo militarne stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl