Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Archeologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu pradziejów ludów zamieszkujących basen Morza Bałtyckiego i teorii archeologii. Dodatkowym uzupełnieniem jest wiedza z zakresu ochrony dziedzictwa archeologicznego w Unii Europejskiej. Ponadto student ma za zadanie doskonalenie warsztatu naukowego archeologa, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej i stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Czas trwania studiów 4 semestry.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl