Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Europeistyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Europeistyka, specjalność: Integracja Bałtycka

SĄ TO STUDIA PROWADZONE NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM (ŁĄCZNIE Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG)

Studia drugiego stopnia na kierunku europeistyka są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaoczne). Trwają 2 lata (4 semestry). Studia europeistyczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, placówkach kulturalnych i oświatowych. Absolwent europeistyki uzyska umiejętności uczestniczenia w szeroko rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, organizacje i instytucje międzynarodowe, itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim w wymiarze europejskim (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury). W zakresie umiejętności specjalistycznych absolwent europeistyki posiada umiejętność występowania o fundusze pochodzące ze źródeł międzynarodowych i administrowania nimi. Mając wdrożone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, absolwent europeistyki jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. W trakcie trwania studiów student może wybrać jedną spośród następujących specjalizacji: dyplomacja europejska, pozaunijne systemy integracji europejskiej, zarządzanie w administracji i samorządzie europejskim.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl