Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Polityka społeczna

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaoczne). Trwają 3 lata (6 semestrów): Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny obejmujący zagadnienia z nauk politologicznych, europeistycznych, prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru polityki społecznej wyposażą absolwenta w szeroką wiedzę z zakresu problematyki społecznej w Polsce i w UE. Absolwent polityki społecznej mając podstawy merytoryczne i praktyczne umiejętności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Krakowska 71-79, 71-003 Szczecin,
tel. 0-91 444 32 35
fax 444 32 11
www.us.szc.pl/hum
e-mail: whus@whus.pl