Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia umożliwiają zdobycie wiedzy z szeroko rozumianych nauk biologicznych od poziomu genu do poziomu ekosystemu (m.in.: taksonomia, etologia i biologia organizmów, ekologia, ochrona przyrody, techniki biologii molekularnej, genetyka, fizjologia). W trakcie studiów studenci uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i terenowych. Zapoznają się z metodami pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz poznają szatę roślinną, zespoły faunistyczne i zasady funkcjonowania ekosystemów. Podczas studiów studenci mają możliwość poszerzenia swoich zainteresowań poprzez wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach programu MOST lub Erasmus. Dodatkowo realizowane praktyki zawodowe pozwalają nie tylko na poszerzenie i udoskonalenie umiejętności zawodowych, ale także na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin,
tel. 0-91 444 38 56
fax 0-91 444 15 13
www.us.szc.pl/wnp