Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mikrobiologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek mikrobiologia jest innowacyjny i unikatowy na skalę ogólnopolską. Studia pierwszego stopnia pozwolą na zdobycie wiedzy m.in. dotyczącej wszystkich grup drobnoustrojów i innych organizmów opartej na podstawach nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Studenci zapoznają się z etiologią i cytopatologią m.in. chorób bakteryjnych i wirusowych oraz z przemysłową i środowiskową rolą drobnoustrojów. Poznają procesy biotechnologiczne wykorzystujące drobnoustroje i nabędą umiejętności planowania i projektowania innowacyjnych technologii. Studenci zdobędą umiejętność posługiwania się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi z uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych oraz będą przygotowani do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych, służbie zdrowia i służbach weterynaryjnych, laboratoriach przemysłów: spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska. Praktyki zawodowe pozwolą na doskonalenie zdobytych umiejętności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin,
tel. 0-91 444 38 56
fax 0-91 444 15 13
www.us.szc.pl/wnp