Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Biologii

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku ochrona środowiska studenci mają możliwość zapoznania się m.in. z metodami bioindykacji, technologiami recyklingu, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz technikami badania i oczyszczania środowiska naturalnego. Dodatkowo zapoznają się z metodami laboratoryjnymi stosowanymi w pracowniach środowiskowych oraz technikami rekultywacji środowiska naturalnego. Podobnie jak w trakcie studiów pierwszego stopnia, studenci mają możliwość kształcenia się w innych polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-dydaktycznych w ramach programów MOST oraz Erasmus. Ukończenie studiów drugiego stopnia na tym kierunku umożliwia podjęcie pracy m.in. w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach środowiskowych, instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z wykorzystaniem zasobów naturalnych, a także w wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych urzędach ochrony środowiska oraz w oczyszczalniach ścieków i punktach uzdatniania wody.
Specjalność na tym kierunku: Zarządzanie środowiskiem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin,
tel. 0-91 444 38 56
fax 0-91 444 15 13
www.us.szc.pl/wnp