Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane, aby wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tego kierunku predestynowały go do pracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz pracy w sektorze komercyjnym (biura podróży, hotele, centra rekreacji), a ponadto w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych oraz w sieci placówek informacji turystycznej. Treści programowe zostały rozszerzone o warsztaty z pilotażu i przewodnictwa, co pozwala przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Krajoznawstwo i waloryzacja turystyczna stacjonarne i niestacjonarne
Organizacja i obsługa turystyki i rekreacji stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,
tel.fax 0-91 444 24 61
www.us.szc.pl/wnoz
e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl