Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geografia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku geografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W programie studiów dużą rolę odgrywają zajęcia o charakterze praktycznym. Są nimi liczne ćwiczenia terenowe, które uzupełniają wiedzę teoretyczną z takich przedmiotów, jak: geologia, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia społeczno-ekonomiczna. Ćwiczenia przeprowadzane są w różnych ciekawych miejscach Polski. Wiedzę praktyczną studenci nabywają także w trakcie zajęć laboratoryjnych i realizacji praktyk zawodowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,
tel.fax 0-91 444 24 61
www.us.szc.pl/wnoz
e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl