Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geografia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Geografia, specjalność: Geografia morza

Studia drugiego stopnia na kierunku geografia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Specyfika unikatowej w kraju specjalności geografia morza polega na realizowaniu treści programowych ściśle związanych z badaniami prowadzonymi na Wydziale Nauk o Ziemi. Badania koncentrują się wokół zagadnień fizyczno-geograficznych, społeczno-ekonomicznych i regionalnych środowisk nadmorskich, morskich i strefy brzegowej morza, a także obszarów przygranicznych (euroregionalnych). Ćwiczenia terenowe przeprowadzane są na pokładzie własnego kutra badawczego pływającego po Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,
tel.fax 0-91 444 24 61
www.us.szc.pl/wnoz
e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl