Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Oceanografia

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim roku studia realizowane są w ramach 3 specjalności: geologia morza, oceanografia fizyczna, oceanografia biologiczna. Z uwagi na uczestnictwo w procesie dydaktycznym wybitnych specjalistów z zagranicy oraz prowadzenie części zajęć w jęz. angielskim, studenci uzyskują możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcami nowoczesnej wiedzy oceanograficznej. Duży nacisk w programie położony jest na kształcenie praktyczne w strefie brzegowej i na morzu, dzięki wykorzystaniu Stacji Brzegowej Wydziału w Międzyzdrojach, kutra badawczego SNB-US1 i statku szkolnego NAWIGATOR XXI należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Geologia morza
Oceanografia fizyczna
Oceanografia biologiczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin,
tel.fax 0-91 444 24 61
www.us.szc.pl/wnoz
e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl