Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Wydział: Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
1.Turystyka i rekreacja, specjalność: Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki

STUDIA PROWADZONE NA WYDZIALE KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA (WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG)

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Treści obejmują wiedzę uniwersytecką z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, umożliwiającą szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji. Podczas studiów absolwent poznaje także środowisko przyrodnicze Polski i świata w zakresie geograficznym i ekologicznym, traktowane jako efekt funkcjonowania systemów przyrodniczych i społecznych. Absolwent w wysokim stopniu opanowuje podstawy historii sztuki, geografii kultur, prawo, podstawy turystyki, pedagogikę czasu wolnego, podstawy rekreacji, kształtowanie środowiska i ochronę przyrody, obsługę ruchu turystycznego. Jego wiedza obejmuje również psychologiczne i socjologiczne podstawy rozumienia potrzeb i zachowań osobowych, które znajdują odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej. Na studiach realizowana jest specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki. W ramach przedmiotów specjalistycznych wiedza studenta zostanie poszerzona między innymi w zakresie metodyki i organizacji rekreacji, podstaw treningu zdrowotnego, animacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, nowoczesnych form ruchowych. Student nabędzie umiejętności z pływania, gier zespołowych, a uczestnictwo w obozie letnim zapewni mu poznanie żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, gier i zabaw terenowych, elementów obozownictwa i animacji czasu wolnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40 B, blok 6, 70-067 Szczecin
tel.: 91 444 27 35, 91 444-27-37
fax: 91 444 27 36
www.us.szc.pl/wkfipz
e-mail: sekretariat.wkfipz@univ.szczecin.pl