Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia magisterskie

Wydział: Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Turystyka i rekreacja, specjalność: Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji

STUDIA PROWADZONE NA WYDZIALE KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA (WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM NAUK PRZYRODNICZYCH ORAZ WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG)

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Treści kształcenia obejmują: historię kultury, socjologię czasu wolnego, regiony turystyczne, informatykę w turystyce i rekreacji, politykę turystyczną, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. W ramach przedmiotów specjalistycznych wiedza studenta zostanie poszerzona między innymi w zakresie podstaw fizjoterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej w sporcie i rekreacji, technik relaksacyjnych, gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji, turystyki kwalifikowanej i alternatywnej. Student pozna siatkówkę plażową, nordic walking, a w ramach obozu zimowego podstawy narciarstwa lub snowboardu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40 B, blok 6, 70-067 Szczecin
tel.: 91 444 27 35, 91 444-27-37
fax: 91 444 27 36
www.us.szc.pl/wkfipz
e-mail: sekretariat.wkfipz@univ.szczecin.pl