Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zdrowie publiczne - studia licencjackie

Wydział: Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia

Unikatowy i nieliczny w kraju 3-letni kierunek studiów licencjackich zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Łączny wymiar godzin kształcenia w czasie studiów obejmuje pięć grup przedmiotów zawierających treści ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne oraz grupę treści do wyboru dla studenta. Zadaniem studiów jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z pogranicza nauk medycznych i społecznych oraz w praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wiedza teoretyczna i praktyczna uzupełniana jest treściami związanymi z publiczną odpowiedzialnością za promowanie zdrowia. Zajęcia dydaktyczne prowadzą wybitni specjaliści zdrowia publicznego i innych specjalności z zakresu nauk medycznych i społecznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40 B, blok 6, 70-067 Szczecin
tel.: 91 444 27 35, 91 444-27-37
fax: 91 444 27 36
www.us.szc.pl/wkfipz
e-mail: sekretariat.wkfipz@univ.szczecin.pl