Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne - studia licencjackie

Wydział: Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Opis kierunku

AAzwiń
Studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska, specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Łączny wymiar godzin kształcenia obejmuje pięć grup przedmiotów zawierających treści ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalistyczne oraz grupę treści do wyboru. Realizacja treści programowych odbywa się poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych prowadzonych w laboratoriach oraz w obiektach sportowych. W ramach programu studiów studenci uczestniczą w szkoleniowym obozie sportowym. Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz wybitni trenerzy dyscyplin sportowych o kwalifikacjach na poziomie klasy mistrzowskiej, pierwszej oraz drugiej. W czasie studiów istnieje możliwość uzyskania tytułu instruktora sportu w wybranej dyscyplinie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40 B, blok 6, 70-067 Szczecin
tel.: 91 444 27 35, 91 444-27-37
fax: 91 444 27 36
www.us.szc.pl/wkfipz
e-mail: sekretariat.wkfipz@univ.szczecin.pl