Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyczno-Fizyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się egzaminem magisterskim. Treści kształcenia obejmują m.in. fizykę teoretyczną i doświadczalną, w tym: laboratoria fizyczne, metody doświadczalne i matematyczne fizyki, mechanikę kwantową, fizykę materiałów i laserów. Ważnym blokiem zajęć są pracownie doświadczalne i laboratoria, które razem z ćwiczeniami stanowią większość zajęć. Po I semestrze student wybiera specjalność. Dodatkowe treści specjalnościowe: FM zaawansowane procesy biofizyczne oraz zastosowanie medycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej; FZK programowanie oraz sterowanie procesami; MŚ stan środowiska oraz modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń; NFM zjawiska zachodzące w nanomateriałach, modelowanie nanostruktur; FDT elementy fizyki współczesnej; FIJ fizyka, inżynieria i energetyka jądrowa; FT dydaktyka nauczania fizyki i techniki.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Fizyka medyczna (FM) stacjonarne i niestacjonarne
Fizyka i zastosowania komputerów (FZK) (stacjonarne
Monitoring środowiska (MŚ) stacjonarne
Nanotechnologia i fizyka materiałów (NFM) stacjonarne
Fizyka doświadczalna i teoretyczna (FDT) stacjonarne i niestacjonarne
Fizyka i inżynieria jądrowa (FIJ) stacjonarne
Fizyka z techniką (FT) specjalność nauczycielska stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 0-91 444 12 15
fax 0-91 444 14 27
www.us.szc.pl/wmf
e-mail: dziekmf@univ.szczecin.pl