Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyczno-Fizyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku matematyka dostarczają wszechstronnej ogólnej wiedzy w zakresie matematyki, dając absolwentowi kwalifikacje do zajmowania stanowisk pracy, gdzie potrzebna jest znajomość metod matematycznych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność abstrakcyjnego, analityczno-matematycznego rozumowania. Ponadto absolwent przygotowany jest do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Zastosowania matematyki stacjonarne i niestacjonarne
Matematyka specjalność nauczycielska stacjonarne i niestacjonarne
Matematyka z fizyką stacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 0-91 444 12 15
fax 0-91 444 14 27
www.us.szc.pl/wmf
e-mail: dziekmf@univ.szczecin.pl