Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Fizyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyczno-Fizyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się egzaminem dyplomowym. Treści kształcenia obejmują podstawy fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz matematyki. Elektrodynamika, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa, molekularna, statystyczna i optyka to niektóre treści nauczania w bloku bardziej zaawansowanym. Istotną rolę odgrywają pracownie doświadczalne i laboratoria (w tym informatyki), które razem z ćwiczeniami stanowią większość zajęć. Po I roku student wybiera specjalność. Dodatkowe treści specjalnościowe: FM procesy biofizyczne zachodzące w organizmie człowieka oraz działanie i wykorzystanie aparatury medycznej; FZK programowanie oraz współpraca komputerów z urządzeniami; MŚ stan środowiska oraz metody jego monitorowania; NFM podstawowe zjawiska zachodzące w nanomateriałach oraz ich wytwarzanie i badanie; FDT elementy fizyki współczesnej; FIJ elementy fizyki i energetyki jądrowej, dozymetria; FT dydaktyka nauczania fizyki i techniki.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Fizyka medyczna (FM) stacjonarne i niestacjonarne
Fizyka i zastosowania komputerów (FZK) stacjonarne i niestacjonarne
Monitoring środowiska (MŚ) stacjonarne i niestacjonarne
Nanotechnologia i fizyka materiałów (NFM) stacjonarne i niestacjonarne
Fizyka doświadczalna i teoretyczna (FDT) stacjonarne
Fizyka i inżynieria jądrowa (FIJ) stacjonarne
Fizyka z techniką (FT) specjalność nauczycielska stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 0-91 444 12 15
fax 0-91 444 14 27
www.us.szc.pl/wmf
e-mail: dziekmf@univ.szczecin.pl