Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Matematyczno-Fizyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku matematyka dają ogólną wiedzę z matematyki oraz szczególną w zakresie jej zastosowań. W szczególności specjalność: zastosowania matematyki obejmuje matematykę ubezpieczeniową i elementy informatyki; spec.: teoria kodowania algorytmy kryptograficzne, techniki kryptoanalizy, zastosowania krzywych eliptycznych w kryptografii; spec.: teoria optymalizacji i sterowania metody i modele optymalizacji i sterowania; spec.: analityka procesów gospodarczych modele i narzędzia matematyczne oraz informatyczne służące do opisu struktur i procesów ekonomiczno-finansowych (przedmioty ekonomiczne prowadzone są przez pracowników WZiEU); spec.: matematyka z fizyką (nauczycielska) daje ogólną wiedzę z dziedziny matematyki i fizyki oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki i fizyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Studia na kierunku matematyka przygotowują ponadto do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Zastosowania matematyki stacjonarne i niestacjonarne
Analityka procesów gospodarczych stacjonarne
Teoria kodowania stacjonarne
Teoria optymalizacji i sterowania stacjonarne
Matematyka z fizyką stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin
tel. 0-91 444 12 15
fax 0-91 444 14 27
www.us.szc.pl/wmf
e-mail: dziekmf@univ.szczecin.pl