Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Nauki o rodzinie - studia magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek: Nauki o rodzinie, specjalność: Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny

Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc w jakiejś mierze uzupełnienie i kontynuację studiów pierwszego stopnia. Szczególny charakter nadaje tym studiom prowadzona na nich specjalność: poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny. Studia te umożliwiają więc przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności terapeutycznych i doradczych w dziedzinie małżeńsko-rodzinnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Papieża Pawła VI/2, 71-459 Szczecin,
tel. fax 0-91 444 14 51
www.us.szc.pl/wt
e-mail: thfac@univ.szczecin.pl