Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Teologia - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Teologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Jednolite (5-letnie) studia magisterskie na kierunku teologia prowadzone są z myślą o tych, którzy interesują się katolicką nauką o wierze, uważają jej treści za istotne dla życia własnego i społeczeństwa oraz uwzględniają ją w swoich planach pracy zawodowej. Studia na tym kierunku dają ogólne wykształcenie teologiczne, przygotowujące zarówno do podjęcia pracy w szkole (nauczanie religii), jak i dające szansę podejmowania różnych zajęć tam, gdzie pracodawca ceni sobie odniesienie do systemu wartości chrześcijańskich. Po pierwszym semestrze studiów można wybrać specjalność.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Komunikacja medialna stacjonarne i niestacjonarne
Turystyka religijna stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

NABÓR PROWADZONY JEST RÓWNIEŻ NA SPECJALIZACJĘ KAPŁAŃSKĄ
Studia na kierunku teologia ze specjalizacją kapłańską (tylko w systemie stacjonarnym) przeznaczone są wyłącznie dla alumnów wyższych seminariów duchownych jako kandydatów do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich (w ramach Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Papieża Pawła VI/2, 71-459 Szczecin,
tel. fax 0-91 444 14 51
www.us.szc.pl/wt
e-mail: thfac@univ.szczecin.pl