Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studenci na kierunku filologia polska zdobywają wiedzę w zakresie historii literatury polskiej, literatury współczesnej, historii języka polskiego oraz zagadnień polskiego języka współczesnego, a także teorii literatury, umożliwiającą wykonywanie zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i umiejętności interpretacji oraz redagowania tekstów. Kierunek proponuje specjalizacje przygotowujące do: pracy nauczyciela j. polskiego i wiedzy o kulturze (w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum), pracy redaktora w wydawnictwach i redakcjach czasopism, pracy rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego, pracy w instytucjach działających w sferze komunikowania publicznego, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, pracy w bibliotekach, aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Edytorsko-wydawnicza stacjonarne i niestacjonarne
Językowe kreowanie wizerunku stacjonarne i niestacjonarne
Komunikowanie publiczne stacjonarne i niestacjonarne
Krytycznoliteracka stacjonarne i niestacjonarne
Bibliologiczna stacjonarne i niestacjonarne
Nauczycielska główna: język polski, dodatkowa: wiedza o kulturze stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl