Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zapewnia pogłębione wykształcenie w zakresie filologii polskiej, obejmujące zagadnienia historycznoliterackie, językoznawcze, teoretycznoliterackie, metodologiczne, a także komparatystyczne, krytycznoliterackie, z zakresu antropologii literatury. Przygotowuje do napisania samodzielnej pracy analitycznej w ramach jednej z dwóch podstawowych ścieżek specjalizacyjnych: literaturoznawczej lub językoznawczej. Przygotowuje do pracy nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, przy kontynuacji specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), a także do pracy w zawodach twórczych.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Literaturoznawcza stacjonarne i niestacjonarne
Językoznawcza stacjonarne i niestacjonarne
Nauczycielska stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl