Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia rosyjska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym jako 3-letnie studia pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia odbywają się na kierunku filologia o specjalności: filologia rosyjska. W ramach programu studiów realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego od podstaw, a także bloki przedmiotów w zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języka rosyjskiego. Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Kończą się egzaminem końcowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl