Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Język niemiecki w biznesie

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia "Język niemiecki w biznesie" adresowane są do osób z dobrą znajomością języka niemieckiego, które chcą podnieść swoje umiejętności językowe oraz specjalizować się w zakresie języka biznesu. Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie oraz przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie, w którym wymagana jest znajomość języka niemieckiego. Zajęcia teoretyczne obejmują wykłady z podstaw mikroekonomii, marketingu oraz geografii gospodarczej. W bloku praktycznym słuchacze ćwiczą pisanie, mówienie oraz poznają słownictwo biznesowe. Zajęcia obejmują 120 godzin zajęć. Siatka studiów poniżej w pliku.

Czas trwania: 2 semestry, 5 zjazdów w semestrze (sobota/niedziela). W miarę możliwości zajęcia będą sie odbywały tylko w sobotę.
Czesne: 1500 zł za semestr

Umiejętności językowe można udokumentować certyfikatami wydanymi przez Instytut Goethego: Kleines Deutsches Sprachdiplom, Großes Deutsches Sprachdiplom (lub równoważne certyfikaty wydane przez inne instytucje). W przypadku braku takiego certyfikatu należy umówić się z kierownikiem studiów podyplomowych na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której zostanie sprawdzony stopień znajomości języka niemieckiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Informacje na temat zasad rekrutacji są zamieszczone pod adresem: http://www.us.szc.pl/main.php/hum_ifgxml=load_page&st=21395&gs=15669

Opłaty

AAzwiń
1500 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl