Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia germańska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów filologia, specjalność: filologia germańska pierwszego stopnia, jest opanowanie języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (wg klasyfikacji Rady Europy) i przekazanie opartej na naukowych podstawach wiedzy germanistycznej w następujących dziedzinach: językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii i wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Poza tym w planie studiów znajdują się przedmioty ogólnohumanistyczne oraz lektorat języka obcego. Od pierwszego roku studiów niemiecki jest językiem wykładowym dla większości przedmiotów. Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się egzaminem końcowym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl