Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kulturoznawstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek wprowadza podstawy teorii kulturoznawczych w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury przedmiotu, kładąc nacisk na problematykę praktyk kulturowych, funkcjonowanie instytucji kultury w skali globalnej, międzynarodowej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Wyposaża w wiedzę o organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych kontekstach kultury. Łączy refleksję nad instytucjonalnymi formami kultury z wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych, jak: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, teatrologia, wiedza o sztuce, tak by pokazać konteksty i przepływy międzykulturowe oraz wyposażyć studenta w kompetencje uczestnika, animatora, interpretatora i twórcy kultury.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Kultura regionalna i środowiskowa
Nowoczesna i współczesna kultura artystyczna
Kontakty międzykulturowe
Kultura śródziemnomorska
Bibliologiczna

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl