Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia śródziemnomorskie

Wydział: Wydział Filologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia obejmują wiedzę o języku, literaturze i kulturze łacińskiej (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej) ujmowanej w kontekście ogólnej wiedzy humanistycznej. Pozwalają zdobyć kompetencje analityczne i interpretacyjne, ułatwiające rozumienie i wyjaśnianie różnorodnych tekstów kultury śródziemnomorskiej, poszerzając tym samym także kompetencje w analizowaniu i interpretowaniu podstaw kultury współczesnej. Specjalność uruchamiana w trakcie trwania studiów: kultura włoskiego renesansu i baroku. Uruchomienie specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dla poszczególnych kierunków dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel. 0- 91 444 27 14
fax 0-91 27 00
www.us.szc.pl/filologia
e-mail: dziekfil@univ.szczecin.pl