Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja

Wydział: Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie

Opis kierunku

AAzwiń
Wydział Administracji kształci specjalistów dysponujących poszerzoną wiedzą z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu w aspekcie prawnym. Studia na specjalności administracja ogólna tworzą podbudowę do lepszego zrozumienia i opanowania wiedzy z zakresu obowiązującego prawa i jego praktycznego zastosowania. W szczególności w zakresie posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Studia na specjalności służby publiczne mają na celu zapoznanie z aktualnymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi funkcjonowania służb i straży w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kształtowanie umiejętności zarządzania (planowania i podejmowania decyzji) w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizowanie współpracy służb, inspekcji i straży z jednostkami administracji publicznej w opracowywaniu programów bezpieczna gmina, bezpieczny powiat.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
Służby publiczne stacjonarne i niestacjonarne
Administracja ogólna stacjonarne i niestacjonarne

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin
tel./fax 0-62 747 64 84
www.sumjarocin.pl
e-mail: dziekanat@sumjarocin.pl