Uniwersytet Szczeciński

ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Wąłczu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 2 lata(4 semestry). Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, np. ekonomia menadżerska, kierunkowe, takie jak ekonomia międzynarodowa czy rynek kapitałowy i finansowy, oraz grupę pozostałych przedmiotów dotyczących zarządzania, rachunkowości, finansów, etyki i ochrony środowiska. Dzięki przedmiotom specjalnościowym student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menadżerskiej, rynków międzynarodowych, biznesu międzynarodowego, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw, ekonomiki sektora publicznego, a także ekonomiki ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji określone są w naszym informatorze on-line: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem: http://informator.univ.szczecin.pl/2012-13/

Opłaty

AAzwiń
Informacja na temat opłat: Biuro ds. Rekrutacji.
Biuro ds. Rekrutacji, tel. 91 444 11 60

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz
tel. (+48 91) 444 1801
fax (+48 91) 444 1925
www.wneiz.pl/walcz
e-mail: zwe-walcz@wneiz.pl