Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów:
* pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
* nieruchomość jako dobro ekonomiczne
* własność i inne prawa rzeczowe
* stosunki cywilno-prawne
* gospodarka nieruchomościami
* podstawy prawa i postępowania administracyjnego
* podstawy finansów publicznych
* postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
* Źródła informacji o nieruchomościach
* ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
* zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
* współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
* podstawy budownictwa prawo budowlane
* gospodarka mieszkaniowa
* prawo spółdzielcze
* organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami - prawo gospodarcze
* wycena nieruchomości wybrane zagadnienia
* działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
* podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
* notariusz w obrocie nieruchomościami
* podstawy prawa spółek
* umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
* podstawy marketingu i psychologii
* doradztwo na rynku nieruchomości
* zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
* podstawowe informacje o rynkach nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w państwach członkowskich unii europejskiej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt:
(032) 349 48 06
e-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl

Wymagane dokumenty

* wypełniony formularz zgłoszeniowy
* 2 zdjęcia
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu

Opłaty

AAzwiń
2850,00 zł
W momencie rozłożenia płatności na raty podane sumy rosną na zasadzie:
2 raty - wzrost o 100,00 zł
4 raty - wzrost o 200,00 zł