Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Wycena nieruchomości

Kategoria: Nieruchomości

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów:
* stosunki cywilno-prawne
* własność i inne prawa rzeczowe
* podstawy prawa i postępowania administracyjnego
* gospodarka nieruchomościami
* gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
* podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
* zamówienia publiczne
* zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
* podstawy ekonomii
* nieruchomość jako dobro ekonomiczne
* rynek nieruchomości
* wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna
* elementy finansów i bankowości
* elementy rachunkowości
* ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
* podstawy budownictwa
* podstawy kosztorysowania
* gospodarka przestrzenna
* podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
* podstawy matematyki finansowej
* podstawy statystyki i ekonometrii
* metody masowej wyceny
* podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
* źródła informacji o nieruchomościach
* wycena nieruchomości zurbanizowanych
* wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych
* wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami
* wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych
* wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
* wycena maszyn i urządzeń
* wycena nieruchomości w wybranych krajach
* zasady sporządzania operatu szacunkowego
* wycena podmiotów gospodarczych
* doradztwo na rynku nieruchomości
* funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
* sztuka argumentacji
* wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt:
(032) 349 48 06
e-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl

Wymagane dokumenty

* wypełniony formularz zgłoszeniowy
* 2 zdjęcia
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu

Opłaty

AAzwiń
3250,00 zł
W momencie rozłożenia płatności na raty podane sumy rosną na zasadzie:
2 raty - wzrost o 100,00 zł
4 raty - wzrost o 200,00 zł