Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Psychologia w Biznesie

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów:
* autoprezentacja z elementami treningu interpersonalnego
* psychologia
* komunikacja interpersonalna
* zarządzanie personelem
* psychologia zarządzania
* public relations
* socjologia organizacji
* marketing
* psychologia konsumenta i reklamy
* trening menedżerski
* stres pracy i jego profilaktyka
* negocjacje
* techniki i metody pracy menedżera
* metody badania rynku i opinii publicznej
* fundusze europejskie i ich pozyskiwanie

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt:
(032) 349 48 06
e-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl

Wymagane dokumenty

* wypełniony formularz zgłoszeniowy
* 2 zdjęcia
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu

Opłaty

AAzwiń
2290,00 zł
W momencie rozłożenia płatności na raty podane sumy rosną na zasadzie:
2 raty - wzrost o 100,00 zł
4 raty - wzrost o 200,00 zł