Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Animacja kultury, rekreacji i turystyki

Kategoria: Turystyka i rekreacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów:
* ekonomika kultury, rekreacji i turystyki
* rynek kultury, rekreacji i turystyki w polsce
* ekonomika i infrastruktura czasu wolnego
* podstawy turystyki
* zarządzanie instytucjami kultury, rekreacji i turystyki
* zachowania podmiotów rynkowych
* badania rynku kultury, rekreacji i turystyki
* finansowanie instytucji kultury, rekreacji i turystyki
* marketing w kulturze i turystyce
* promocja kultury, rekreacji i turystyki
* sponsoring
* internet w kulturze, rekreacji i turystyce
* negocjacje
* obsługa klienta
* etykieta menedżera
* organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kontakt:
(032) 247 25 56 wew. 35
e-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl

Wymagane dokumenty

* wypełniony formularz zgłoszeniowy
* 2 zdjęcia
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu

Opłaty

AAzwiń
2350,00 zł
W momencie rozłożenia płatności na raty podane sumy rosną na zasadzie:
2 raty - wzrost o 100,00 zł
4 raty - wzrost o 200,00 zł