Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Kreacja i Organizacja Spotkań, Imprez i Szkoleń

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych jest:
* przygotowanie słuchacza w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z kreowaniem oraz organizacją imprez, szkoleń i spotkań w obszarach: wydarzeń edukacyjnych, wydarzeń budujących relacje (biznesowe, firmowe, targowe), wydarzeń rozrywkowych i sportowych,
* przygotowanie do organizowania planowania, produkcji, zarządzania, obsługi i rozliczania różnorodnych eventów z uwzględnieniem ich specyfiki,
* przygotowanie słuchaczy do samodzielnego pełnienia funkcji menadżera eventu, znającego zasady organizacji, komunikacji z interesariuszami, komunikacji z mediami, zasady pozyskiwania sponsorów oraz kreowania wizerunku poprzez nowoczesne kanały komunikacji,
* przygotowanie słuchaczy do współpracy z firmami, które przygotowują eventy zasady współpracy, zamawiania eventów oraz kontroli ich realizacji,
* absolwent studiów podyplomowych będzie wyposażony w wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie własnej firmy eventowej jak i przygotowanie i przeprowadzenie, a także zamówienie każdej imprezy w ramach firmy i instytucji, w której jest zatrudniony.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej GWSP- www.gwsp.edu.pl
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu
* Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy 15 osobowej.

Opłaty

AAzwiń
2590 zł - PROMOCYJNA CENA ZA 2 SEMESTRY
rozłożenie na 2 raty: 2690 zł
rozłożenie na 4 raty: 2790 zł