Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Menedżer Firmy Innowacyjnej i Kreatywnej

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest:
* przedstawienie źródeł innowacyjności i kreatywności,
* zaprezentowanie korzyści, jakie niesie dla firmy wykorzystywanie nauki i kultury,
* określenie warunków, których spełnienie sprzyja innowacyjności i kreatywności firmy,
* identyfikowanie podmiotów partnerskich w otoczeniu oraz relacji firmy z otoczeniem, które wspierać mogą tworzenie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych,
* nabycie umiejętności w zakresie tworzenia strategii i projektów wzmacniających innowacyjność i kreatywność firmy,
* rozwinięcie kompetencji twórczego myślenia oraz generowania idei i rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych,
* zapoznanie z źródłami wsparcia firm opierających rozwój na innowacjach i kreatywności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
* wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej GWSP- www.gwsp.edu.pl
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kopia dowodu osobistego/paszportu
* Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie grupy 15 osobowej.

Opłaty

AAzwiń
2590 zł - PROMOCYJNA CENA ZA 2 SEMESTRY
rozłożenie na 2 raty: 2690 zł
rozłożenie na 4 raty: 2790 zł