Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul.Racławicka 23, 41-506 Chorzów
woj.śląskie
tel. (32) 349-48-03
fax. (32) 349-48-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Wydział: Wydział Nowej Ekonomii

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

-Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
-Doradztwo Finansowe i Lokowanie Kapitału
-Project Finance i Inwestycje
-Doradztwo i Obsługa Klienta w Ubezpieczeniach
-Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

1. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
2. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury),
3. 4 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczonego przez Uczelnię za zgodność z oryginałem,
5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),
6. Potwierdzenie wpłaty wpisowego (jeżeli obowiązuje).

Opłaty

AAzwiń
-Dla Kandydatów Psychologii, którzy wybiorą płatność przez 12 RAT
220 zł za jeden miesiąc x 12 rat - I rok
290 zł za jeden miesiąc x 12 rat - II rok
330 zł za jeden miesiąc x 12 rat - III rok
-Dla Kandydatów pozostałych specjalności, którzy wybiorą płatność przez 10 RAT
255 zł za jeden miesiąc x 10 rat - I rok
345 zł za jeden miesiąc x 10 rat - II rok
395 zł za jeden miesiąc x 10 rat - III rok
-Dla Kandydatów, którzy wybiorą STAŁE CZESNE - płatność przez 12 RAT
260 zł za jeden miesiąc 12 rat x 3 lata
-Dla Kandydatów, którzy wybiorą STAŁE CZESNE - płatność przez 10 RAT
310 zł za jeden miesiąc 10 rat x 3 lata
-Dla kandydatów, którzy wybiorą płatność za semestr
1500 zł za jeden semestr x 6 semestrów
-Dla kandydatów, którzy wybiorą płatność za jeden rok
3000 zł za jeden rok x 3 lata