Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Bachelor of Arts in Business Economics - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Bachelor of Arts in Business Economics. Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii oraz biznesu w szerokim ujęciu, dostosowanym do potrzeb rynku i globalnej gospodarki. Program został tak skonstruowany, aby wyposażyć absolwentów zarówno w solidne fundamenty wiedzy ekonomicznej na bazie nowoczesnych teorii, jak i umiejętności praktyczne, tj. podstawy dobrej analizy z wykorzystaniem metod ilościowych. Kształcąc studentów, odpowiadamy na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców, którzy poszukują osób potrafiących wykazać się myśleniem analitycznym, mających zdolności rozwiązywania problemów w bieżącej działalności, gotowych do efektywnej współpracy w zespole, a także potrafiących komunikować się bez względu na różnice kulturowe. Studenci Bachelor of Arts in Business Economics po złożeniu pracy dyplomowej napisanej w języku angielskim oraz po zdaniu egzaminu końcowego (obronie pracy), wraz z dyplomem Uniwersytetu Walijskiego uzyskują również dyplom Uczelni Łazarskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy

* zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
* rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym
* przejść rozmowę kwalifikacyjną

Opłaty

AAzwiń
5 544 zł, spoza UE wpisowe 50 EUR + jednorazowa opłata za semestr
2 250 EUR

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl