Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Master of Arts in International Relations

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Studia przygotowują do pracy w instytucjach unijnych, jak również w korporacjach i instytucjach samorządowych, które zajmują się problematyką Unii Europejskiej. Program studiów został dopasowany do potrzeb pracodawców i zaprojektowany tak, by przygotowywać do rywalizacji na rynku pracy oraz dać solidne podstawy do rozwoju przyszłej kariery. Studia przygotowują do egzaminów rekrutacyjnych (EPSO) do instytucji unijnych takich jak np. Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny itd.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy

* zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
* rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym
* przejść rozmowę kwalifikacyjną

Opłaty

AAzwiń
5.844 zł za semestr
spoza UE Wpisowe 50 EUR + jednorazowa opłata za semestr
2 430 EUR

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl