Uczelnia Łazarskiego

ul.Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 543-55-55
fax. (022) 543-55-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacje
Organizacja i zarządzanie
Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing interaktywny
Zarządzanie w turystyce


Program studiów
Mikroekonomia I
Matematyka I
Propedautyka prawa
Podstawy zarządzania
Podstawy rachunkowości
Technologie informacyjne
Makroekonomia I
Informatyka + kurs e-learningowy
Finanse przedsiębiorstw
Społeczno-prawne i etyczne aspekty biznesu
Rachunkowość finansowa
Statystka I
Zachowania organizacyjne
Marketing
Ekonometria
Statystyka II
Badania marketingowe
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Zarządzanie projektami
Zarządzanie jakością
Informatyka w zarządzaniu
Zarządzanie strategiczne
Przedmioty w ofercie do wyboru, w tym
przedmioty specjalności
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Seminarium

*****************************************
Organizacja i zarządzanie
Połączenie solidnych fundamentów wiedzy ekonomicznej z wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania przygotowuje studentów do roli menedżera i pozwala stopniowo przejmować funkcje kierowniczce w coraz większych jednostkach organizacyjnych firmy. Studia przygotowują również do kompetentnego kierowania własną firmą. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na profesjonalne zajmowanie się różnymi aspektami zarządzania, takimi jak: metody zarządzania zasobami ludzkimi, sposoby kontroli jakości, logistyka oraz metody wzrostu konkurencyjności. Kluczowe umiejętności absolwenta koncentrują się wokół zdolności identyfikowania przyczyn i uwarunkowań sukcesów oraz porażek organizacyjnych, które w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji. Specjalność można studiować również przez Internet na platformie Lazarski Distance Learning.

Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Ta specjalność to absolutna nowość, powstała dzięki dofinansowaniu w ramach unijnego programu Kapitał ludzki. Świat wszedł w etap gospodarki opartej na wiedzy, a to oznacza, że wiedza firmowa jest głównym i najbardziej wartościowym zasobem firmy. Dzięki niej można z mniejszym ryzykiem podejmować decyzje i zaoferować na rynku konkurencyjny produkt, który znajdzie nabywcę. Na światowym rynku handel wiedzą i jej zastosowaniami w technice, technologii i organizacji jest dziś bardzo ważnym i szybko rozwijającym się segmentem światowego rynku. Dlatego jest to specjalność dla osób, które chcą zostać nowoczesnym i sprawnym menedżerem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Bez zarządzania ludźmi nie może funkcjonować żadna firma. Studia pozwalają poznać konkretne metody i narzędzia możliwe do zastosowania w praktyce zarządzania. Studenci uczą się tworzenia i zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów motywacyjnych, a także rozwijania umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej przedsiębiorstw. To jest specjalność stworzona z myślą o osobach, które planują zostać np. specjalistami HR w dużych korporacjach lub tzw. headhunterami w agencji pośrednictwa pracy. Specjalność można studiować również przez Internet na platformie Lazarski Distance Learning.

Marketing interaktywny

Jedyna w Polsce specjalność, która pozwala na zdobycie najnowszej, praktycznej wiedzy z obszaru działania nowoczesnych mediów, stron i portali internetowych, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych online i kampanii w nowoczesnych mediach. Program tej unikalnej specjalności został przygotowany wspólnie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Studia dają możliwość kariery w dziedzinie, która stale się rozwija i w której nadal brakuje fachowców. Biorąc udział w przygotowanych przez specjalistów-praktyków zajęciach, prowadzonych m.in. w formie warsztatów, case study, studenci zdobędą praktyczne umiejętności, które pozwolą bez problemu odnaleźć im się na rynku pracy. To specjalność dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, Internetem i chcą się stale rozwijać.

Zarządzanie w turystyce

To specjalność dla ciekawych świata, której program został przygotowany wspólnie z TUI jednym z największych międzynarodowych biur podróży. Zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci z TUI oraz specjaliści w dziedzinie zarządzania, marketingu i obsługi klienta. Studia umożliwiają nie tylko gruntowne poznanie zasad funkcjonowania branży turystycznej, ale również zdobycie pierwszych kontaktów z przyszłymi pracodawcami. To idealne studia dla osób, które chcą poznawać świat i zdobywać nowe doświadczenia. Twórcy programu położyli nacisk na przekazanie praktycznych umiejętności, dlatego jednym z jego najważniejszych elementów są półroczne staże zagraniczne oraz liczne warsztaty. Zajęcia są prowadzone w języku polskim, a przedmioty w ramach specjalności w języku angielskim.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy
*zarejestrować się w systemie internetowym on-line na stronie: http://www.lazarski.pl
*rozwiązać test on-line z języka (dostępny po zalogowaniu)
* wydrukować formularz z systemu internetowego
* wpłacić wpisowe
* złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym


Dokumenty składane przy zapisie
*formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rejestracji kandydatów on-line
oraz na studia I stopnia i jednolite magisterskie
* oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
* świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
* kopia dowodu tożsamości
* 2 fotografie
* dowód wpłaty wpisowego (400zł)
* książeczka wojskowa (do wglądu)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz studia uzupełniające magisterskie, będą przyjmowani do Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Sposób przeliczania punktów dla osób z nową maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób ze starą maturą

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6 Skala 2-5
2 (dop/mier) - 20 pkt
3 (dst) 45 pkt 3 (dst) 50 pkt
4 (db) - 70 pkt 4 (db) 80 pkt
5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt
6 (cel) 120 pkt


Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

* poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt

Ocena Punkty
7 100 pkt
6 90 pkt
5 75 pkt
4 60 pkt
3 45 pkt
2 30 pkt
1 0 pkt

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego, zgodnie z Regulaminem przyjęć na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów otrzymali:

* 600 500 punktów rekrutacyjnych 50% zniżki
* 499 400 punktów rekrutacyjnych 30% zniżki

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne 3.432zł za semestr
studia niestacjonarne 2.904zł za semestr


płatność w IV ratach
studia stacjonarne 858zł
studia niestacjonarne 726zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje dla kandydatów:
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
Telefon kontaktowy:(022) 543 5501

Obsługa studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
PONIEDZIAŁEK 10:00 - 18:00
WTOREK 10:00 - 16.00
CZWARTEK 10:00 - 16:00
SOBOTY (w dniu zjazdów) 9:00 - 17:00

Telefony kontaktowe:

(022) 54 35 320 Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
(022) 54-35-302 Kierownik Dziekanatu

E-mail: ekonomia.zarzadzanie@lazarski.edu.pl