Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej.12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym.

Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studia licencjackie i magisterskie.

Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 roku.

Siedzibą uczelni jest zabytkowy pałacyk zbudowany w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Obecnie jest on pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A).

Wysoki poziom nauczania gwarantuje też fachowa kadra . Są wśród niej pracownicy naukowi, w tym wielu profesorów z zagranicznym doświadczeniem. Proporcja liczby studentów i wykładowców z tytułami naukowymi jest zgodna z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym.

Na uczelni działa system pomocy dla studentów w formie stypendium socjalnego i zapomóg oraz stypendium za dobre wyniki w nauce. Działa także Samorząd Studencki. Uczelnia ma własną Oficynę Wydawniczą wydającą m.in. skrypty uczelniane i zeszyty naukowe.

Władze uczelni

AAzwiń

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Zawiślak

Przewodniczący Rady Patronackiej

dr Wojciech Białek

Dziekan

dr Krzysztof Zaczek-Zaczyński

WYKŁADOWCAMI Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej są specjaliści krajowi i zagraniczni - osoby związane z działalnością akademicką i praktyką gospodarczą.

Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka składająca się m.in. z przedstawicieli Prezydenta Warszawy, Krajowej Izby Gospodarczej, TNOiK i WSZ-SW.

Oferta edukacyjna

AAzwiń
WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA prowadzi działalność naukowo - dydaktyczną w następującym zakresie:

Studia licencjackie na kierunku ZARZĄDZANIE w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie personelem,
 • Marketing,
 • Zarządzanie biurem,
 • Zarządzanie w administracji.
Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym (dzienne), i niestacjonarnym (zaoczne i wieczorowe).

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku ZARZĄDZANIE w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie personelem,
 • Marketing.
Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym (dzienne), i niestacjonarnym (zaoczne i wieczorowe).

Studia podyplomowe:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie personelem
 • Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
 • Wycena nieruchomości (wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "Sedpol")
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "Sedpol")
 • Zarządzanie nieruchomościami (wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "Sedpol")
 • Zarządzanie ochroną środowiska (wspólnie z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji "Sedpol")
 • Zarządzanie jakością (wspólnie z P&M Group)
 • Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia (wspólnie z P&M Group)
 • Menedżer jakości w jednostkach administracji publicznej (wspólnie z P&M Group)

Galeria

zwiń