Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze, a także dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych.

Zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym (w poniedziałki i środy co dwa tygodnie, w godz. 16.15-20.50), i zaocznym (piątki w godz. 16.00 - 20.00 i soboty w godz. 9.00 - 17.00 co dwa tygodnie) w formie wykładów i konsultacji dotyczących pracy dyplomowej - łącznie ok. 300 godzin. Program zakłada również około 400 godzin samokształcenia.

Program studiów obejmujący wiedzę z dyscyplin mających bezpośredni związek z zarządzaniem przedsiębiorstwem, skoncentrowany będzie na ukazaniu konsekwencji powstania jednolitego rynku europejskiego dla polskich przedsiębiorstw i jego wpływu na formułowanie ich misji i strategii. Wszechstronnie przedstawione zostaną aspekty prawne integracji europejskiej.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, m.in. w formie warsztatów, gier symulacyjnych i negocjacji.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl
lub telefonem: 022 862 33 40

Opłaty

AAzwiń
Oplata za studia wynosi 3300 zl.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00