Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

ul.Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 862-32-24, (022) 862-33-40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Jakością

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa, wychodząc na przeciw ogromnemu zainteresowaniu studiami Menedżer Zarządzania Procesami Jakościowymi dofinansowanymi przez EFS, oferuje Studia Podyplomowe o prawie takim samym programie pn: Zarządzanie Jakością

1.Cele i założenia programowe studiów:

Udział w proponowanych studiach podyplomowych dostarczy uczestnikom zarówno odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej, wraz z gotowymi już narzędziami do zastosowania w przedsiębiorstwie.

Największą rolę we wdrażaniu systemu zarządzania jakością mają osoby na stanowisku kierowniczym oraz na stanowiskach samodzielnych działające w obszarze zarządzania procesami w firmie, zwłaszcza pełnomocnicy do spraw jakości, podporządkowani bezpośrednio naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa. Oni są główną siłą napędową zmian i wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Stąd też studia kierowane są głównie do tych osób. W skład zarządzania procesowego wchodzą między innymi: definiowanie (opisywanie), mapowanie, operacyjne zarządzanie procesami, ich ciągłe usprawnianie; wdrażanie gruntownych zmian i projektowanie nowych procesów; uszczegółowienie modeli procesowych dla potrzeb projektowania oprogramowania.

Głównym celem studiów jest przyczynienie się do uzupełnienia wiedzy, podniesienia kwalifikacji i umiejętności uczestników studiów, przydatnych zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak dla personelu na niższych szczeblach. Cele szczegółowe będą obejmowały: podniesienie wiedzy z zakresu zarządzania procesami w firmie, opracowanie pakietu edukacyjnego, nabycie praktycznych umiejętności konstruowania i wykorzystania narzędzi wspomagających proces zarządzania oraz wpłynięcie na pozytywne zmiany osobowościowe uczestników studiów. Wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów realizowanych w ramach projektu pozwolą na wprowadzenie krok po kroku zarządzania procesami w firmie.

Studia są skierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy posiadają wykształcenie wyższe, a w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników na samodzielnych stanowiskach, odpowiedzialnych za wdrożenie i koordynowanie systemu zarządzania procesami w firmie bądź chcących rozpocząć pracę w tym obszarze. Studia adresowane są również do pracowników organizacji nie będących przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk, ale dążących do poprawy jakości instytucji publicznych, służby zdrowia, fundacji i itp. Warunkiem podjęcia w/w studiów jest tylko posiadanie studiów wyższych I stopnia /licencjat, inżynier/

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dwa certyfikaty: Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika/Menedżera Zarządzania Procesami Jakościowymi.

Uczelnia specjalizuje się w kształceniu kierowników i specjalistów zarządzania. Przygotowujemy do kompetentnego i sprawnego kierowania przedsiębiorstwem /firmą/, a także kształcimy specjalistów w zakresie diagnozowania, planowania, formułowania polityki i strategii firmy, różnorodnych funkcji marketingowych, motywacyjnych i organizatorskich oraz w zakresie przygotowywania i wprowadzania zmian w firmie.

Wszystkie rodzaje studiów podyplomowych kończą się napisaniem pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
W sprawie szczegółów telefon kontaktowy: prof. dr hab. Paweł Soroka ; Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa: ( 022 ) 862-33-37.

Osoby, które złożyły już karty zgłoszeniowe na studia EFS nie muszą składać ponownego zgłoszenia, a tylko potwierdzić swoje uczestnictwo w w/w studiach na adres:
elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Czesne za całe studia wynosi 2800 zł od osoby ( istnieje możliwość rozłożenia czesnego na miesięczne raty - 10 rat po 290 zł). W ramach tej kwoty absolwenci studiów otrzymają dwa certyfikaty.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 3A
tel.(022) 862-32-24, fax (022) 862-32-47

SEKRETARIAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - czwartek 9:00 - 15:45
piątek 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 13:00


DZIEKANAT

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00
sobota 10:00 - 13:00